Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 : Đồng chí Lê Diễm Ngân với mô hình “Tham mưu các nội dung quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và tổ chức phi Chính phủ”

243 lần xem

     Là chuyên viên Phòng Tổ chức - Công chức thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ Bình Thuận. Đồng chí Lê Diễm Ngân đã chủ động tham mưu cơ quan Sở Nội vụ xây dựng mô hình “Tham mưu các nội dung quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và tổ chức phi Chính phủ”.

Hình Đồng chí Lê Diễm Ngân với mô hình “Tham mưu các nội dung quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và tổ chức phi Chính phủ”

     Với trách nhiệm được lãnh đạo phân công, năm 2017 đồng chí Lê Diễm Ngân đã tham mưu ban hành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện cơ chế tự chủ. Kết quả: đã xây dựng Đề án nâng cao mức độ tự chủ tài chính và tham mưu UBND tỉnh thông qua phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2018 - 2021; tham mưu triển khai Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các chi cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận...

     Năm 2018 và 2019: Đồng chí Lê Diễm Ngân đã tham mưu triển khai các phương án xếp tổ chức hành chính cấp phòng của 19 sở, cơ quan ngang sở, kết quả sau sắp xếp giảm 52 đầu mối so với quy định của Trung ương (chiếm 31,9%), giảm 34 đầu mối so với số lượng trước khi sắp xếp (chiếm 23,45%), giảm 41 cấp phó so với trước khi sắp xếp (chiếm 11,9%); tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về các phương án đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện đến nay, đã tham mưu giảm 70 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận so với thời điểm 30/6/2017; tham mưu UBND tỉnh ban Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng…

     Năm 2020, hoàn thành tham mưu Đề án tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông tỉnh và tham mưu phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận; tham mưu Đề án tổ chức lại các Trung tâm Y tế cấp huyện...

     Hàng năm được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn hóa; từ năm 2016 - 2019, được cơ quan xếp loại chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2018, 2019 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2018 được Đảng ủy Sở tặng Giấy khen về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2019 được Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.

Gương này bạn xem chưa?