Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 : Chi bộ 1 - Cơ quan Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh

236 lần xem

     Chi bộ 1 - Cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận, hiện nay có 12 đảng viên là công chức của 02 phòng chuyên môn (Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình và Phòng Thanh tra Sở) và lãnh đạo Sở tham gia sinh hoạt.

Hình Chi bộ 1 - Cơ quan Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh

     Với nhiệm vụ là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh, Chi bộ đã lãnh đạo các phòng chuyên môn tham mưu nghị quyết và các văn bản có liên quan, các kế hoạch, hướng dẫn tiêu chí về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

     5 năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở làm tốt vai trò cơ quan thường trực giúp cấp ủy, UBND các cấp chỉ đạo và theo dõi Phong trào; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai Cuộc vận động xây dựng "Gia đình văn hóa", "Thôn - Khu phố văn hóa"; hướng dẫn triển khai xây dựng "Xã văn hóa nông thôn mới", "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị", “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn phong trào ở cơ sở, giải pháp mở rộng và ngày càng nâng cao chất lượng thực hiện phong trào tỉnh nhà; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tốt các cuộc kiểm tra liên quan đến việc triển khai thực hiện phong trào này. Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ về Phong trào cho Ban chỉ đạo Phong trào, cán bộ Văn hóa - xã hội, Ban vận động thôn - khu phố văn hóa, Ban điều hành thôn - khu phố các địa phương trong tỉnh. Qua đó, giúp cán bộ, nhân dân ở địa phương và địa bàn dân cư nắm được nội dung, công tác triển khai thực hiện, việc đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu của Phong trào.

     Qua 5 năm xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2016 - 2020), số lượng và chất lượng các nội dung của phong trào ngày càng được nâng lên, cụ thể là: Đến hết năm 2019, có 282.412 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 92,6% so tổng số hộ (tăng 20.422 hộ đạt Gia đình văn hóa so với năm 2015); có 644/706 đạt thôn - khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 91,2% (tăng 100 thôn, khu phố văn hóa so với năm 2015); có 64 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt tỷ lệ 66,7% so với tổng số xã), tăng 49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới so với cuối năm 2015; có 19/31 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 61,3% so với tổng số phường, thị trấn), tăng 18 phường, thị trấn so với năm 2015; có 1.459 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2019, đạt 94% so tổng số cơ quan, đơn vị.Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

     Với những kết quả đó, từ năm 2015 - 2019 các phòng chuyên môn trực thuộc Chi bộ 1 - Cơ quan Sở đều được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho Phòng QLVH&GĐ và tập thể Thanh tra Sở (năm 2017, 2019); Bộ trưởng Bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho Phòng QLVH&GĐ về thành tích tham gia đóng góp vào thành công của “Ngày hội Gia đình Việt Nam - Năm 2020”. Từ 2015 - 2019, Chi bộ đều được xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong đó năm 2016, 2017 là Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở). Đồng thời, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng Chi bộ 1- Cơ quan Sở là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.

Gương này bạn xem chưa?