Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

518 lần xem Ngày đăng: 17-04-2024

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Đặc biệt là trong thời đại 4.0 hiện nay, với sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, sự phát triển qua từng ngày của trí tuệ nhân tạo, khi mà việc tuyên truyền, phát ngôn của các tổ chức, hội nhóm, cá nhân trở nên tự do và khó quản lý thì việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết.

 

Đảng ủy Khối đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tháng 6/2021.

      Để kịp thời triển khai các công việc thường xuyên, liên tục không gián đoạn tại Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, theo đó sẽ có những lãnh chỉ đạo kịp thời trong toàn Đảng bộ Khối với tình hình dịch bệnh và giản cách xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin luôn được Thường trực Đảng ủy Khối quan tâm.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý công tác Đảng của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

 Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìm đến 2030 mà cụ thể là hoạt động Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối.

Giải pháp cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

    Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận luôn chú trọng việc cải cách hành chính trong các hoạt động công tác xây dựng Đảng; trong đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là trọng tâm để thực hiện các bước kế hoạch cải cách hành chính.

 

Đảng ủy Khối tập huấn kiểm phiếu bầu cử bằng Phần mềm kiểm phiếu phục vụ Đại hội Đảng các cấp

     Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm phiếu bầu cử tại đại hội các cấp và thực hiện đảm bảo theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 18/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai tập huấn ứng dụng Phần mềm kiểm phiếu phục vụ Đại hội Đảng các cấp do Ban Tổ chức Trung ương cung cấp tại Đại hội đảng bộ cơ sở có từ 80 đảng viên (đại biểu) tham dự trở lên.

Mọi người dân cần khai báo Y tế

     Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, việc thực hiện khai báo y tế theo sự chỉ đạo của Chính phủ là rất cần thiết. Do đó, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối cách sử dụng ứng dụng khai báo y tế trên thiết bị di động hệ điều hành ANDROID.

Khai báo Y tế trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành IOS

     Thực hiện sự chỉ đạo của Chính Phủ về chủ động khai báo y tế toàn dân; nhằm kịp thời triển khai công tác này trong toàn Đảng bộ Khối; đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối sử dụng ứng dụng khai báo y tế trên thiết bị di động hệ điều hành IOS; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn cách sử dụng như sau: 

Một số kỹ năng khắc phục lỗi khi sử dụng Sổ tay điện tử công tác xây dựng Đảng

Trong thời gian qua, việc tải và sử dụng sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trên trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối được cấp ủy cơ sở thực hiện khá tốt góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận-một bài toán cần tiếp tục được quan tâm

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận được hình thành trên cơ sở hợp nhất giữa Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh.

Đảng ủy Khối ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức thi cuối khóa lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị

     Thực hiện kế hoạch mở lớp năm 2019, từ ngày 12/8 đến 30/8/2019 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng là học sinh, sinh viên ở các trường cao đẳng trong tỉnh và một số quần chúng ưu tú của các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối, áp dụng hình thức học tập mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với phương châm: Tập trung học tập ít, học viên tự ôn tập theo hướng dẫn báo cáo viên và ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức thi cuối khóa.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng thời 4.0

     Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển nhanh, tạo ra những thay đổi lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đặt ra nhiều thách thức lớn cho các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương. Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng từ đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới, những đòi hỏi mới cần sớm được cải tiến, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn.

 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng Chương trình gửi nhận văn bản điện tử thông qua Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

Hướng dẫn quản lý và sử dụng Chương trình gửi nhận văn bản điện tử thông qua Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

Cần có cách nhìn đúng về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan khối đảng trong thời đại công nghiệp 4.0.

Tăng cường và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trong đó có các cơ quan, tổ chức đảng đã góp phần cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn công nghiệp 4.0. Do đó cần quan tâm đẩy mạnh hơn nửa trong thời gian tới.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới

Chất lượng hoạt động của Văn phòng có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn cập nhật tin, bài và tài liệu trên Website Đảng ủy Khối

Thực hiện chương trình công tác công nghệ thông tin năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 12/7/2017 tại Hội trường Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy đã tổ chức tập huấn với nội dung “hướng dẫn thao tác và các quy định về đăng tải thông tin và khai thác Website Đảng ủy Khối trên môi trường Internet” cho cán bộ, công chức của cơ quan Đảng ủy Khối.

Công tác cải cách hành chính tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối

Nhận thức công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chung và có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị, thời gian qua Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều giải pháp để thực hiện CCHC; qua việc phổ biến, quán triệt những văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho cán bộ, công chức cơ quan giúp cho cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác cải cách hành chính và trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Trang: 1 | 2 | 3