Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.

Tài liệu: Tài liệu tuyên truyền

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
69-KL/TW

20/02/2024 Bộ Chính trị Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
70-KL/TW

20/02/2024 Bộ Chính trị Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
Dinh huong tuyen truyen

22/04/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2024
08/QĐ-BTC

22/03/2024 Trung ương Hội Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân
TAC PHAM

17/04/2024 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
BAI VIET

17/04/2024 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tuyen truyen

18/03/2024 Trung ương Đề cƣơng tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)
Tuyen truyen

21/03/2024 Trung ương Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904- 01/5/2024)
1957-CV/BTGTU

09/04/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ X
Dinh huong tuyen truyen

27/03/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2024
Tuyen truyen

26/02/2024 Trung ương Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng
Dinh huong tuyen truyen

23/02/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2024
976-KL/TU

01/02/2024 Tỉnh ủy Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (Khóa XIV) về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tai lieu

05/02/2024 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Một số văn bản về tuyên truyền biển, đảo
10/2022/QH15

10/11/2022 Trung ương Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tuyen truyen

30/11/2023 Trung ương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
số 30-CT/TU

17/07/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Chỉ thị số 22-CT/TW

25/05/2023 Ban Bí thư TW Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
362-TB/TU

29/12/2023 Ban Thuường vụ Tỉnh uỷ THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIV) tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
107-HD/BTGTU

16/01/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
106-HD/BTGTU

16/01/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
46-NQ/TW

20/12/2023 Trung ương Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Tuyen truyen

08/12/2023 Trung ương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
951-KL/TU

07/12/2023 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kết luận số 951-KL/TU, ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Dinh huong tuyen truyen

26/12/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01 và 02/2024
15-NQ/TU

04/12/2023 Ban chấp hành Đảng bô tỉnh Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Tuyen truyen

24/11/2023 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024), 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024)
Tuyen truyen

02/10/2023 Ban Tuyên giáoTrung ương Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tuyen truyen

24/11/2023 BTGTW Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 -2028
Dinh huong tuyen truyen

24/11/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2023
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8