Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

Tài liệu: Văn bản ban hành

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
65-CV/TGDVĐUK

18/05/2022 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)
64-CV/TGDV

13/05/2022 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
87 - CV/UBKTĐUK

16/05/2022 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đề nghị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2022
̣̃973-CV/ĐUK

04/05/2022 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Chỉ đạo đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
95-KH/ĐUK

15/04/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
97-KH/ĐUK

22/04/2022 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
02-HD/TGDVĐUK

08/04/2022 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022); 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
948-CV/ĐUK

12/04/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đề nghị tuyên truyền và tham gia Cuộc thi viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
61-CV/TGDV

12/04/2022 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Chiêu sinh quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2022
89-KH/ĐUK

30/03/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
93-KH/ĐUK

05/04/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”
Sao lục số 34-BS/ĐUK

25/03/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sao lục Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
60-CV/TGDV

29/03/2022 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Chiêu sinh đảng viên dự bị tham gia lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới khoá I/2022
87-KH/ĐUK

15/03/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”
1621-QĐ/ĐUK

21/03/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng"
912-CV/ĐUK

11/03/2022 Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027
85-KH/ĐUK

10/03/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021 - 2025
909-CV/ĐUK

10/03/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)
Số 81-KH/ĐUK

22/02/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
14-QC/ĐUK

25/02/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
888-CV/ĐUK

02/03/2022 Đảng ủy Khối Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khoá I/2022
Số 84-KH/ĐUK

28/02/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
78-KHDUK-2022

16/02/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối KẾ HOẠCH tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
79-KH/ĐUK

17/02/2022 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
860-CVDUKGSnguoidungdau-2022

14/02/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tăng cường giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
859-CVDUKQCDC-2022

14/02/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và chế độ báo cáo năm 2022
42-KH/BCĐ

09/02/2022 Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022
58-CV/TGDVĐUK

08/02/2022 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Chiêu sinh quần chúng ưu tú tham gia lớp BDLLCT cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2022
75-KH/ĐUK

26/01/2022 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022
Số 03-KH/UBKTĐUK

28/01/2022 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10