Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Tài liệu: Văn bản ban hành

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
07 - HD/ĐUK

06/12/2021 Đảng ủy Khối Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở
65 -KH/ĐUK

06/12/2021 Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021
54-CV/TGDVĐUK

03/12/2021 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn gửi đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
22-CTr/ĐUK

01/12/2021 Đảng ủy Khối Chương trình công tác tháng 12/2021
52-CV/TGDVĐUK

15/11/2021 Ban Tuyên giáo - Dân vận Tuyên truyền, phổ biến tham gia Cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet
149-CV/BTCĐUK

11/11/2021 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Công văn v/v tiếp nhận phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú và thực hiện đối khớp số lượng đảng viên năm 2021
60-KH/ĐUK

18/11/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính tr
59-KH/ĐUK

12/11/2021 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
744-CV/ĐUK

10/11/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên truyền bảo vệ môi trường; không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
54-KH/ĐUK

18/10/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)
719-CV/ĐUK

25/10/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Công văn thực hiện Thông báo số 213-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
711-CV/ĐUK,

18/10/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Công văn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
56-KH/ĐUK

08/11/2021 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Số 55-KH/ĐUK

25/10/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV)
732-CV/ĐUK

02/11/2021 Đảng ủy Khối Quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
47-CV/TGDV

14/10/2021 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận
52-KH/ĐUK

07/10/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên (kèm đề cương, biểu mẫu)
706-CV/ĐUK

12/10/2021 Đảng ủy Khối Công văn chỉ đạo đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027
686-CV/ĐUK

01/10/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Công văn tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo
46-CV/TGDV

04/10/2021 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Công văn truyên truyền, phổ biến App Mobile "Thông tin tuyên giáo"
688-CV/ĐUK

04/10/2021 Đảng ủy Khối Công văn tuyên truyền, vận động cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
651-CV/ĐUK

15/09/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 11-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 12-KL/TW và Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị
660-CV/ĐUK

20/09/2021 Đảng ủy Khối Công văn triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị
43-CV/TGDVĐUK

07/09/2021 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
45-CV/TGDVĐUK

14/09/2021 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Phổ biến, giới thiệu Trang thông tin điện tử và fanpage Thông tin phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bình Thuận
641-CV/ĐUK

06/09/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Chỉ đạo triển khai tuyên truyền về Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp (nhiệm kỳ 2022 - 2027)
44-CV/TGDV

09/09/2021 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Chiêu sinh đảng viên dự bị tham gia lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới khoá II/2021
632-CV/ĐUK

27/08/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19
617-CV/ĐUK

17/08/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
604-CV/ĐUK

06/08/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thực hiện Kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10