Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.

Tài liệu: Văn bản ban hành >> Kế hoạch

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
109 -KH/ĐUK

02/10/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
108-KH/ĐUK

13/09/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
107-KH/ĐUK

31/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch giám sát chuyên đề đợt II/ 2018
106-KH/ĐUK

28/08/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 24/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII)
105 - KH/ĐUK

21/08/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính chuyền của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới
11-KH/VPĐUK

01/08/2018 Văn phòng Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm tra tài chính Đảng năm 2018
Đề thi

22/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đề thi cấp ủy viên giỏi năm 2018
104-KH/ĐUK

10/07/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
103-KH/ĐUK

02/07/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch giám sát chuyên đề đợt I/ 2018
101-KH/ĐUK

29/06/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII)
01-KH/ĐUK

25/05/2018 Đảng Ủy khối Kế hoạch tổ chức Hội thi Cấp ủy viên giỏi 2018
100-KH/ĐUK

31/05/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đại hội các cơ sở Đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020
95-KH/ĐUK

12/04/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổ chức Giải Quần vợt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần III năm 2018
96-KH/ĐUK

20/04/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Tỉnh uỷ (khoá XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)
93-KH/ĐUK

04/04/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2018
07-KH/TGDVĐUK

05/04/2018 Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2018
Số 90-KH/ĐUK

21/03/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh KẾ HOẠCH tổ chức tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu lần thứ III
87-KH/ĐUK

07/03/2018 Đảng ủy khối Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 và Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
84-KH/ĐUK

02/03/2018 Đảng ủy khối KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới
86-KH/ĐUK

06/03/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
85-KH/ĐUK

02/03/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng Đảng đợt I/2018
84-KH/ĐUK

02/03/2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới
82 -KH/ĐUK

22/02/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới” và “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
76-KH/ĐUK

15/01/2018 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
74-KH/ĐUK

30/11/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2017
73-KH/ĐUK

24/11/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở”
72 - KH/ĐUK

22/11/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
Số 70-KH/ĐUK

03/11/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp công tác xây dựng Đảng ở cơ sở
Số 68 -KH/ĐUK

17/10/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
Số 08-KH/VPĐUK

20/10/2017 Văn phòng Đảng ủy Khối Kế hoạch của Văn phòng Đảng ủy Khối thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ngày 07/9/2017
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5