Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.

Tài liệu: Văn bản ban hành >> Kế hoạch

Số/ ký hiệu Ngày văn bản Nơi ban hành Trích yếu
Số 67-KH/ĐUK

03/10/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng uỷ Khối về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trong thời gian tới
65- KH/ĐUK

26/09/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
60-KH/ĐUK

23/05/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”
08-KH/VPĐUK

05/07/2017 Văn phòng Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm tra tài chính đảng của cấp ủy cấp dưới
63 - KH/ĐUK

07/07/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
62 - KH/ĐUK

07/07/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
57-KH/ĐUK

19/04/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-NQ/TU và Chương trình hành động số 17-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII)
58-KH/ĐUK

24/04/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận Kế hoạch tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2020
05-KH/UBKTĐUK

16/01/2017 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2017
55-KH/ĐUK

13/04/2017 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đợt II năm 2017
51-KH/ĐUK

27/03/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tổ chức giải Quần vợt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần II năm 2017
Mẫu KH cá nhân 2017

27/03/2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2017 để thực hiện theo Kế hoạch 50-KH/ĐUK, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
50-KH/ĐUK

22/03/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
44 - KH/ĐUK

07/02/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
43 -KH/ĐUK

07/02/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
42 - KH/ĐUK

05/01/2017 Đảng ủy Khối Kế hoạch lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng năm 2017
41- KH/ĐUK

15/12/2016 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần th Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
38-KH/ĐUK

15/11/2016 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
03-KH/VPĐUK

28/09/2016 Văn phòng Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng uỷ Khối về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV/2016
04-KH/UBKTĐUK

04/10/2016 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV/2016
18-KH/BTCĐUK

25/10/2016 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong thời gian tới
14-KH/BTCĐUK

07/09/2016 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2016
02-KH/TGDVĐUK

05/10/2016 Ban Tuyên giáo - Dân vận Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng uỷ Khối về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV/2016
39-KH/ĐUK

16/11/2016 Đảng ủy Khối Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XIII) “thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận”
38-KH/ĐUK

15/11/2016 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
34-KH/ĐUK

10/11/2016 Đảng ủy Khối Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2016
33-KH/ĐUK

09/11/2016 Đảng ủy Khối Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng uỷ Khối về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trong thời gian tới
32-KH/ĐUK

08/11/2016 Đảng ủy Khối Kế hoạch về dự kiến nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận công chức đến năm 2021
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5